Regulamin Salonu Pazur

1. Kliencie pamiętaj, że decydując się na usługę w moim Salonie, akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu – proszę, zapoznaj się z nim przed wizytą.

2. Klientem Salonu może być każda pełnoletnia osoba. Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu również przez osoby niepełnoletnie, ale za wyraźną zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego. Stylistka ma prawo poprosić o przedłożenie stosownej zgody na piśmie przed przystąpieniem do wykonania określonej usługi. W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej zastrzegam sobie prawo do odmówienia wykonania usługi.

3. Każdy Klient powinien sam zadbać o terminy swoich kolejnych wizyt. W tym celu należy dokonać zapisu na określoną usługę: telefonicznie, przez profil na stronach Facebook, Instagram lub za pośrednictwem aplikacji booksy.pl:

tel.: 780 050 830 (w godzinach pracy Salonu)

https://ae5b349e.booksy.com

www.facebook.com/pazursalon

www.instagram.com/salonpazur

Dodatkowo na moim profilu Facebook i Instagram informuje o terminach „last minute”.

4.  W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę proszę o wcześniejszą informację telefoniczną lub SMS na numer telefonu Salonu.

5. Kliencie, jeżeli nie pojawisz się na umówionej wizycie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Salonu, kolejna wizyta będzie możliwa dopiero po wpłacie zadatku (50% kwoty zabiegu). Tym samym kolejne umówione już wizyty zostaną automatycznie anulowane, a ponowny zapis będzie możliwy drogą telefoniczną lub przez fanpage.

6. Prosimy nie zakładać podwójnych kont w aplikacji booksy.pl i nie blokować dwóch sąsiednich terminów – rezerwowany powinien być tylko ten termin, na którym rzeczywiście planujecie się pojawić. Kolejne założone w aplikacji konto zostanie zablokowane, a zarezerwowane na nim wizyty zostaną automatycznie anulowane.

7.  Salon zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wcześniej przez Klienta wizyty najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. W takiej sytuacji od razu skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia nowego terminu wizyty.

8.  Kliencie, jeśli palisz papierosy, po przyjściu do Salonu pamiętaj o umyciu rąk. Będzie nam się przyjemniej pracowało.

9.  Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Pełny cennik oferowanych przez Salon usług dostępny jest bezpośrednio w Salonie oraz na stronie internetowej: www.salonpazur.pl. Możesz zapłacić u nas gotówką, kartą lub Blikiem.

10.  W Salonie dzieci są zawsze mile widziane, ale pamiętaj, że przychodząc na wizytę z dzieckiem bierzesz za nie pełną odpowiedzialność, w tym za ewentualne szkody wyrządzone w Salonie.

11.  Stylistka ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy Klientka:

a)  przychodzi na usługę chora,

b)  spóźni się na umówioną wizytę więcej niż 15 minut,

c) stan paznokci Klientki nie pozwala na bezpieczne wykonanie usługi lub posiada zmiany chorobowe.

12.  Zastrzegam sobie możliwość wyproszenia z Salonu osoby, która zakłóca jego porządek lub spokój.

13. Zdobienie paznokci jest usługą dodatkowo płatną i wymagającą dodatkowego czasu, który nie jest wliczany w czas wykonania usługi podstawowej. Pamiętaj zatem, że na zdobienie paznokci oraz stylizację typu „french” i „ombre” należy się dodatkowo zapisać.

14. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, co do sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie:

a) zabiegi przy użyciu lakierów hybrydowych – do 4 dni;

b) zabiegi przy użyciu żelu twardego – do 7 dni;

od dnia wykonania zabiegu lub wystąpienia niepożądanych efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania usługi w Salonie, w dowolnej formie.

15. Reklamacje mogą być składane osobiście w Salonie, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.salonpazur.pl. Wskazane jest również dołączenie do zgłoszenia zdjęcia problemu, będącego podstawą reklamacji.

16. W przypadku uznania reklamacji Salon zobowiązuje się do wykonania poprawy danej usługi na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Klientem. Uznana przez Salon reklamacja może również zostać wymieniona na zniżkę na kolejną usługę.

17. W przypadku zastrzeżeń do wykonanego zabiegu,  fakt ten powinien zostać zgłoszony kosmetyczce bezpośrednio po jego wykonaniu, co nie zwalnia jednak Klienta z zapłaty za wykonaną usługę. Salon zastrzega sobie możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku uznania zasadnych podstaw reklamacji, rozpatrywanej na zasadach i w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

18. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Nowe postanowienia obowiązują od momentu ich opublikowania.

19. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych przez Salon usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.05.2021 r.

 

Dziękuję za zapoznanie się z Regulaminem i zapraszam do skorzystania z usług!

Salon Pazur

Telefon

+48 780 050 830

E-mail

salonpazur@gmail.com

Lokalizacja

Salon Pazur
Os. Oświecenia 33b lok. D
31-636 Kraków